Privacy

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw privacy is belangrijk en daarom delen wij graag met u welke gegevens wij van u en uw gezinsleden verzamelen en beheren. Dit gaat enkel om gegevens die nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en uw contracten goed te kunnen beheren. Dus beperken we dit tot een minimum.

Naam, voorletters en voorvoegsels
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Communicatiegegevens, zoals telefoon en emailadres
Legitimatiegegevens, zoals paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hiervan enkel het nummer, de geldigheidsdatum en de afgevende gemeente (verplicht bij sluiten van elke verzekering)
Bankrekeningnummer. (IBAN, nodig bij elke verzekering)
Uw contractgegevens (polisnummers, dekking en premie)

Een kopie van uw legitimatiebewijs inclusief het burgerservicenummer hebben we nodig als u een nieuwe verzekering of spaarrekening bij ons sluit. Deze slaan we niet op, maar zullen we vernietigen nadat het nieuwe contract ontvangen is.

Verder noteren we natuurlijk bijzonderheden of speciale wensen, zodat we u kunnen bedienen zoals u dat graag wilt.

Als u wilt dat bepaalde gegevens verwijderd worden of als wilt weten welke informatie we van u in ons administratiesysteem hebben staan is een mailtje naar info@prudalis.nl voldoende. Wij nemen dan snel contact met u op.

Wilt u meer weten over AVG?
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg